صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۱۱/۵

 بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید

افزایش 20 درصدی تولید پوشاک و بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید

 چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۱۱/۵  چاپ
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران با حضور در برنامه روی خط خبر مورخ 5 بهمن 98، پیرامون افزایش ۲۰ درصدی تولید پوشاک و بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید به صحبت پرداخت.