اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید
افزایش 20 درصدی تولید پوشاک و بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید
 چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۱۱/۵
افزایش 20 درصدی تولید پوشاک و بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران با حضور در برنامه روی خط خبر مورخ 5 بهمن 98، پیرامون افزایش ۲۰ درصدی تولید پوشاک و بازگشت کارگاه های تعطیل به چرخه تولید به صحبت پرداخت.