اعیاد شعبانیه مبارکباد
 صفحه نخست    مطالب مرتبط با برچسب "انتصاب"

مطالب مرتبط با برچسب "انتصاب"

انتصاب آقای محمد توکلی به عنوان مشاور آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمت در اتاق اصناف ایران

 در مراسمی با حضور پیمان زندی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان

انتصاب آقای محمد توکلی به عنوان مشاور آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمت در اتاق اصناف ایران

انتصاب آقای محمد توکلی به عنوان مشاور آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمت در اتاق اصناف ایران

 در مراسمی با حضور پیمان زندی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان

انتصاب آقای محمد توکلی به عنوان مشاور آقای ابراهیم درستی نماینده محترم وزیر صمت در اتاق اصناف ایران