صفحه نخست    اخبار    ۱۴۰۱/۶/۲۹

 آگهی فراخوان

عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

 اخبار    ۱۴۰۱/۶/۲۹  چاپ
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
همکاران گرامی

جهت کاندیدا شدن در هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک تهران 

و نحوه ثبت نام آن، لطفا روی لینک ذیل کلیک نمائید.