قابل توجه کلیه تولیدکنندگان پوشاک

 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۴۰۰/۱۲/۸  چاپ
قابل توجه کلیه تولیدکنندگان پوشاک
احتراماً،نظر به اینکه استفاده از ضایعات پارچه های مصرف شده در تولید انواع البسه به صورت بازیافت جهت تولید
 
محضولاتی چون بافت گلیم،زیرانداز و پوشش سطوح توسط مددجویان و اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان

 سرپرست خانوار با حمایت دستگاه های متولی و نظارت این اتحادیه مورد استفاده قرار می گیرد،خواهشمند است در

 راستای همکاری در این امر خداپسندانه نسبت به تحویل ضایعات و برش های مازاد پارچه های مصرفی در تولید

(دور ریز) به این اتحادیه به آدرس ذیل مبادرت بعمل آورید که مزید امتنان است.


میدان سپاه-خیابان پادگان ولیعصر-بعداز خیابان بوشهر- پلاک 22 و 24


                                                                                                                                 اتحادیه پوشاک تهران