ولادت با سعادت امیرالمومنین
حضرت علی (ع) مبـارک بـاد

 صفحه نخست    درباره اتحادیه

درباره اتحادیه

 1) مشــارکت در ساخت بیمـــارستـــان چــابهار

2) کمک رســانــی بــه جبهه نبــرد حــق بـــر علیــه بــاطل در طــول جنــگ تحمیلی

3) مســاعدت و دستگیــری از آوار گان و جنگ زدگان جنـگ تحمیــلی

4) کمک رســـانی بــه مردم مظلـوم فلسطیـن

5) کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله رودبار

6) کمک رســانی به اسیب دیدگان زلزله اردبیل

7) کمک رسانی به آسیب دیدگان زلــزله بـم

8) کمک رسانی به سیل زدگان استان گلستان

9) کمک رسانی به سازمان بهزیستی و کمیته امداد

10) کمک و مساعدت بــه تهیه جهیزیه و ازدواج جوانان (اقشار کم در آمد)

11) مشارکت در برپایی و اداره موسسه نابینایان(خانه امید حضوری)

12) توزیع لباس و پوشاک در آخر هر سال به نیازمندان

13) خانه امید نابینایان