صفحه نخست    اخبار    ۱۳۹۹/۲/۶

 ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک

ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی و تاسیس مرکز توسعه تجارت بین الملل اصناف یکی از راه حل های برون رفت از بحران فعلی رکود در اصناف است

 اخبار    ۱۳۹۹/۲/۶  چاپ
ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی و تاسیس مرکز توسعه تجارت بین الملل اصناف یکی از راه حل های برون رفت از بحران فعلی رکود در اصناف است
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک:
ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی و تاسیس مرکز توسعه تجارت بین الملل اصناف یکی از راه حل های برون رفت از بحران فعلی رکود در اصناف است

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک: ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت بین الملل یکی از راه حل های برون رفت از بحران فعلی رکود در اصناف است.

در کنار تولید موفق لازمه کار است و یکى از شرایط تولید پایدار خواهد بود فارغ از اینکه متولى آن چه کسى است هر تولید کننده باید براى انبوه تولید کردن و کاهش هزینه ها و بالابردن بهره ورى و سطح کیفیت و توان رقابت و بقاى کسب و کارش سهمى از بازار جهانى را بخودش اختصاص دهد و تا کنون هم خیلى از تولید کنندگان عزیزمان انواع پوشاک را صادر نموده اند.

البته در مقاطعى هم بدلائل مختلف دچار چالش و نوسان شده است مثلاً همین زمان فعلى، واقعیت امر این است که تولید کنندگان عزیزمان که بنگاههاى کوچک و متوسط راتشکیل مى دهند بدلیل نداشتن حامى و مشاور در خصوص صادرت رأساً اقدام نموده اند و گاهاً هم متضرر شده اند و این نشان از نبود یک متولى براى صادرات تولید کنندگان عزیز صنفى پوشاک که ذیل مجموعه مجامع امور صنفى، اتاق اصناف فعلى قرار داشته و دارند و به لحاظ ساختارى ارتباطى با اتاق بازرگانى ندارند چون اگر مى خواستند در امر واردات مواد اولیه و صادرات پوشاک براى حوزه کسب و کارشان که هم بازار داخلى و مکملش بازار خارجى را داشته باشند متأسفانه پروانه کسب تولید صنفى کارایى نداشته باید دوباره با کلى درد سر واتلاف وقت و مواجه شدن با موانع متعدد و متوسل شدن به دوست و اشنا و پارتى بتواند براى تولید صادرات محورش کارت بازرگانى دریافت کند که در خیلى از مواقع هم این تولید کننده بیچاره موفق نمى شد در حالیکه این همه دوندگى بى حاصل براى یک کارافرین بنام تولید کننده صنفى مهلک و زیان اور است زیرا که کارافرین از لحظه لحظه وقتش براى بهبود تولیدش باید استفاده بهینه کند.

براساس بندى از قانون نظام صنفى با مشارکت. ٢ مجمع تولیدى و توزیعى براى تولید کنندگان کمیسیون صادرات راه اندازى گردید که بدلایلى عقیم ماند.ولى هم اکنون باز هم دیر نشده است. سال جهش تولید نام گذارى شده است و با توجه به اوضاع و احوال فعلى قطعاً به بازار هاى جهانى نیاز مندیم همین طور در مورد کالاهاى پزشکى هم چون ماسک وگان و…. که اشباع شده ایم باید براى حفظ و بقاى کار افرین وکارگران عزیزمان به صادرات ان بپردازیم لذا بنظر مى رسد.

بنده نیز از ریاست محترم اتاق اصناف ایران و هیئت رئیسه محترم اتاق خواهشمندم با درایت و مدیریت راهبردی خویش، برای خروج از رکود و بحران فعلی اصناف بویژه تولید کنندگان عزیز با ایجاد معاونت دیپلماسى اقتصادى در اتاق اصناف ایران به تحقق جهش تولید کمک کنند.

برچسب ها:  شیرازی  پوشاک  کرونا