(تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 98)

 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۳۹۹/۲/۱  چاپ
بخشنامه ۲۳۰/۹۹/۵۰۲ مورخ ۹۹/۱/۲۷ (تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۸)

در پی نشست ها و درخواست های نمایندگان اصناف از سازمان امور مالیاتی، مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمدید شد.