صفحه نخست    اطلاعیه و بخشنامه ها

اطلاعیه و بخشنامه ها

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

 مشکلات ناشی از ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

 مشکلات ناشی از ویروس کرونا

نامه های ارسال شده توسط ریاست اتحادیه پوشاک به مسئولان در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا

تکالیف قانونی اعضای محترم در قانون نظام صنفی و سایر قوانین

 ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تکالیف قانونی اعضای محترم در قانون نظام صنفی و سایر قوانین

تکالیف قانونی اعضای محترم در قانون نظام صنفی و سایر قوانین

 ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تکالیف قانونی اعضای محترم در قانون نظام صنفی و سایر قوانین

اجتناب و پرهیز از هرگونه فعل و یا ترک فعل که منجر به خسارت و زیان به مصرف‌کنندگان و یا عفت جامعه گردد

 تاکیدات متواتر مقامات ذیصلاح

اجتناب و پرهیز از هرگونه فعل و یا ترک فعل که منجر به خسارت و زیان به مصرف‌کنندگان و یا عفت جامعه گردد

اجتناب و پرهیز از هرگونه فعل و یا ترک فعل که منجر به خسارت و زیان به مصرف‌کنندگان و یا عفت جامعه گردد

 تاکیدات متواتر مقامات ذیصلاح

اجتناب و پرهیز از هرگونه فعل و یا ترک فعل که منجر به خسارت و زیان به مصرف‌کنندگان و یا عفت جامعه گردد

قابل توجه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

 اطلاعیه در خصوص تولید و توزیع مانتو

قابل توجه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

قابل توجه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

 اطلاعیه در خصوص تولید و توزیع مانتو

قابل توجه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

واحدهای صنفی دستگاه کارتخوان را در دسترس مشتریان قرار دهند

 اطلاعیه معاون نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

واحدهای صنفی دستگاه کارتخوان را در دسترس مشتریان قرار دهند

واحدهای صنفی دستگاه کارتخوان را در دسترس مشتریان قرار دهند

 اطلاعیه معاون نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

واحدهای صنفی دستگاه کارتخوان را در دسترس مشتریان قرار دهند