اعیاد شعبانیه مبارکباد
 صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۲

 فعالیت های خودجوش تولیدکنندگان اتحادیه پوشاک تهران

تغییر خط تولیدکنندگان اتحادیه از همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا به جهت تامین ماسک و البسه پزشکی برای نیاز مردم و بیمارستان ها

 چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۲  چاپ