صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۱

 تعطیلی مراکز تجاری

ماموریت ریاست محترم جمهور به وزیر کشور و استاندارن در خصوص تعطیلی مراکز تجاری

 چند رسانه ای    ۱۳۹۹/۱/۱  چاپ

ماموریت ریاست محترم جمهور به وزیر کشور و استاندارن در خصوص تعطیلی مراکز تجاری

برچسب ها:  کرونا