اعیاد شعبانیه مبارکباد
 صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۵/۲

چهارمین نشست هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور

 چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۵/۲  چاپ
صحبت های ابوالقااسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران در چهارمین نشست هم اندیشی رؤسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور