مدارک جهت معرفی مباشر

  1. اصل شناسنامه مباشر
  2. اصل کارت پایان خدمت (متولدین 1344به بالا)
  3. اصل کارت ملی مباشر
  4. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به مباشر)

شرایط فرد مباشر :

1- فاقد پروانه کسب - کارت مباشرت و پرونده یا واحد صنفی باشد
2- در خدمت دولت نباشد
3- حداکثر 55 سال داشته باشد (زیر 55 سال)
4- اشتغال به تحصیل نداشته باشد
5- ساکن تهران باشد

 فایل های پیوست شده
نوع فایل: application/pdf  حجم فایل: 0.06 MB