مدارک جهت تمدید پروانه کسب (بدون شریک)

  1. اصل پروانه کسب
  2. اصل کارت مباشرت (جهت آن دسته از متقاضیانی که پروانه کسبشان با مباشر صادر گردیده است)
  3. کدرهگیری دارایی بنام متقاضی با نشانی و کدپستی صحیح واحد صنفی با مرحله گام چهارم (در صورت عدم موجودیت، جهت ثبت نام کداقتصادی به سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمائید)
  4. اصل شناسنامه متقاضی
  5. اصل کارت ملی متقاضی
  6. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به متقاضی)
  7. تاییدیه کدپستی واحد صنفی با نشانی صحیح از اداره پست منطقه واحد صنفی

تذکر مهم :
چنانچه مستاجر بدون سرقفلی هستید، ارائه اصل اجاره نامه دارای اعتبار الزامیست.

 فایل های پیوست شده
نوع فایل: application/pdf  حجم فایل: 0.11 MB