مدارک جهت تقاضای پروانه کسب

  1. اصل هرگونه قرار داد عادی یا رسمی به نام متقاضی 1 برگ
  2. فتوکپی سند ملک یا سند اجاره رسمی قبلی ( در صورت مالک بودن متقاضی ، ارائه اصل و کپی (سند مالکیت و بنچاق ) نیز الزامی می باشد )
  3. اصل شناسنامه
  4. اصل کارت پایان خدمت ( متولدین 1344 به بالا )
  5. عکس 4*3 جدید 3 قطعه ( پشت نویسی شده )
  6. اصل کارت ملی
  7. تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه

تذکر: حضور شخص متقاضی پروانه کسب جهت تشکیل پرونده الزامیست