مدارک جهت تمدید کارت مباشرت

  1. اصل کارت مباشرت
  2. اصل شناسنامه مباشر
  3. اصل کارت ملی مباشر
  4. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به مباشر)
 فایل های پیوست شده
نوع فایل: application/pdf  حجم فایل: 0.06 MB