مدارک مورد نیاز جهت معرفی پرودار/فروشنده  
  1. اصل شناسنامه
  2. اصل کارت ملی
  3. عکس 4*3 جدید (پشت نویسی شده) 3قطعه