اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: دوشنبه 16 دی 1398
حضور ابوالقاسم شیرازی و هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران در معیت اعضاء هیئت مدیره اتاق تهران در مراسم تشییع پیکر گرانقدر شهید قاسم سلیمانی سردار دلها
حضور رياست و هيئت مديره اتحاديه پوشاك تهران در معيت اعضاء هيئت مديره اتاق تهران و حضىور مديريت اتحاديه به همراه بازرسان اتحاديه در مراسم تشييع پيكر گرانقدر شهيد قاسم سليماني سردار دلها