اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: دوشنبه 4 آذر 1398
"قابل توجه کلیه همکاران صنفی"
استقبال پرشور و همراهی همیشگی اعضای محترم اتحادیه در جشنواره‌ های فروش فوق‌ العاده قابل تقدیر و ستودنی است. مشارکت بیش از پیش و چشمگیر بیش از 4000 واحد صنفی در جشنواره پاییزه فروش فوق العاده از تاریخ 27 آبان ماه به مدت یک ماه در شرایط خطیر اقتصادی حاضر، لبیکی است به ندای رسای رهبر معظم انقلاب و در راستای سیاست های اقتصادی دولت که اتکاء به تولید داخلی و توانمندی های کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی را، نقطه اتکای برون رفت از  چالش ها و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی میدانند. 
به سهم خود از همراهی و همدلی و مشارکت فعالانه و هوشمندانه و مدبرانه کلیه اعضای صنف پوشاک مجدداً قدردانی می نماید.
                                 با تقديم احترام         
                            اتّحادیه پوشاک تهران