اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: دوشنبه 27 آبان 1398
فروش فوق العاده جهت حمایت از مصرف کننده و رونق کسب و کار
اطلاعیه 

قابل توجه همکاران عضو اتحادیه

احتراما، به منظور تأمین رفاهیت حال مصرف کنندگان و رونق کسب و کار، فروش فوق العاده با قیمت حمایتی از تاریخ 98/8/27 به مدت یک ماه برگزار خواهدشد. 

لذا کلیه فروشگاههای واجد شرایط و معتبر، نسبت به دریافت مجوز، از طریق سایت اتحادیه به نشانی : www.espt.ir بدون پرداخت هرگونه هزینه، اقدام نمایند. 

توجه می دهد بازرسین اتحادیه بر حسن اجرای این اقدام، نظارت خواهند داشت.