اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: شنبه 20 مهر 1398
افتتاح شعبه ۲۶۱۰ مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران ویژه بازار بزرگ تهران
 زین پس کسبه بازار تهران با افتتاح شعبه ۲۶۱۰ مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران ویژه بازار بزرگ تهران برای رفع اختلافات و پیگیری جهت اقدام برای چک های برگشتی می توانند به این شورا مراجعه نمایند.