اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: یکشنبه 19 اسفند 1397
یازدهمین مرحله توزیع توسط کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک برگزار گردید
مرحله یازدهم توزیع مواد اولیه، روز یکشنبه مورخ 19 اسفند ماه، در 70 تن نخ اسپان رنگی توسط کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک با حضور جناب آقای بهبهانی رئیس اتحادیه کشباف، جناب آقای میرمیری نایب رئیس اتحادیه کشباف، اعضاء اتحادیه کشباف، جناب آقای توکلی دبیر کارگروه و بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران در محل کارگروه انجام گردید.