اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: شنبه 18 اسفند 1397
دهمین مرحله توزیع توسط کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک برگزار گردید
مرحله دهم توزیع مواد اولیه، روز شنبه مورخ 18 اسفند ماه، در 70 تن نخ اسپان رنگی توسط کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک با حضور جناب آقای ابراهیم درستی رئیس کارگروه، جناب آقای میرمیری نایب رئیس اتحادیه کشباف، اعضاء هیئت مدیره اتحادیه کشباف، جناب آقای توکلی دبیر کارگروه و بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران در محل کارگروه انجام گردید.