اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تاریخ خبر: شنبه 1 دی 1397
دیدار ابوالقاسم شیرازی با دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک در دیدار با دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: بهترین راه مبارزه با قاچاق و پوشاک خارجی، تقویت تولیدکنندگان ملی و کاهش فشار از روی آنهاست.
شیرازی با تاکید بر حمایت از استراتژیهای حمایت از تولید ملی در جایگاه ریاست اتحادیه پوشاک از نایب رئیس مجلس خواست تا با کاهش فشارهای مازاد بر تولیدکنندگان مانند؛ عوارض مختلف شهرداری، مالیاتهایی که با عناوین مختلف اخذ می شود، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، هزینه های زیاد انرژی و … که همگی در حیطه دولت قرار داد می توان نشاط و روح تازه ای به جان تولید ملی بخشید و حتی در تحریم ها و فشارهای خارجی تولید ملی را سرپا نگهداشت و آنرا برای رقابت با تولیدات خارجی و قاچاق پرتوان نمود.
در انتها ریاست اتحادیه پوشاک با درخواست از مجلس و قوه مققنه خواستار حمایت همه جانبه مجلس برای کمک به تولید ملی شد و بیان اینکه پوشاک یک کالای راهبردی فرهنگی اجتماعی است آنرا یکی از ارکان مهم کارآفرینی و اشتغال فوری در کشور برشمرد.