اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تصمیم جدید سازمان مالیاتی
تعدیل نرخ های مالیاتی برخی مشاغل
 اخبار    ۱۴۰۱/۳/۱۸
تعدیل نرخ های مالیاتی برخی مشاغل
تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات اصناف

سازمان امور مالیاتی از تعدیل نرخ های مالیاتی برخی مشاغل در پی برگزاری نشست با اتاق اصناف تهران خبر داد.

با عنایت به جلسه برگزار شده در تاریخ 1401/03/18‬ با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و هیأت امنای بازار تهران، تصمیمات زیر در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل (صنفی) اتخاذ گردید.

۱. با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی از صاحبان مشاغل امور صنفی از جمله مشاغل آسیب دیده از کرونا  لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و پوشاک تعدیل لازم در نسبت مذکور به عمل آید.

۲. برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده 100 برای هریک از شرکاء به طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور گردد.

۳. نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار گیرد.

۴. مؤدیانی که با توجه به میزان فروش، بالاتر از نصاب مذکور در تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.