اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران 20
 چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۱۲/۱
حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران  20

موضوع : عرضه و فروش پوشاک های غیرمتعارف