اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
توانمندی و ظرفیت تولید پوشاک در کشور
 چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۷/۲۰
توانمندی و ظرفیت تولید پوشاک در کشور

صنعت پوشاک از ارزآوری بسیار بالایی برخوردار است و به دلیل درآمدزایی و اشتغالزایی بالا برای بسیاری از کشورها حائز اهمیت است.