ولادت با سعادت امیرالمومنین
حضرت علی (ع) مبـارک بـاد

 صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۷/۱۹

 برگزاری نمایشگاه پوشاک

حمایت از پوشاک ایرانی

 چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۷/۱۹  چاپ
روز برافراشتگی پرچم توليد پوشاك داخلى و حمايت از برترين هاى پوشاك ايرانى، يعنى حمايت از كارگران عزيز و زحمتكش ايرانى