اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
ابوالقاسم شیرازی
خسارات مالی به صنف پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا
 اخبار    ۱۳۹۹/۲/۹
خسارات مالی به صنف پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران:

۹۰ درصد تولیدکنندگان و ۷۰ درصد فروشندگان پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا با آسیب و خسارات مالی مواجه شدند.