اندازه فونت:  کوچک    متوسط    بزرگ  چاپ کنید
تولید پوشاک در مناطق روستایی
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه خیلی به این طرح خوش بین نیستم، گفت:
 چند رسانه ای    ۱۳۹۸/۹/۲۵
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه خیلی به این طرح خوش بین نیستم، گفت:
طرح ملی پوشاک؛ مفید یا غیرمفید؟

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه خیلی به این طرح خوش بین نیستم، گفت: طرح پوشاک ملی عنوان خوبی است. انتقادی که به این طرح وارد است اینست که  در این طرح توجه اصلی به تولید محور شدن روستا‌ها است و قرار است تولید پوشاک در مناطق روستایی انجام شود این درحالیست که در همین شهر تهران بالغ بر ۲۰ هزار واحد صنفی پوشاک وجود دارد که برخی نیمه جان و برخی بیجان هستند.
به نظر من اگر قرار است طرحی انجام شود باید اولویت اصلی به این واحد‌ها داده شود که هم زودتر به برند می‌رسند و هم بازدهی بهتری نسبت به واحد‌های روستایی خواهند داشت.

شیرازی در ادامه افزود: نفس اصلی این طرح که صادرات است خوب است، ولی سوال اینجاست که چرا روستایی که شغل اصلی اش دامپروری و کشاورزی است وارد تولید کنیم و شاغلان اصلی این حرفه را نادیده بگیریم!
او با اشاره به اینکه در این طرح تسهیلات به واحد‌های روستایی ۵ استان اختصاص داده شده است و به تولیدکننده داخلی توجهی نشده است، گفت: واحد‌های تولیدی داخلی امروزه در حال دانش بنیان شدن هستند و توان به روز شدن را دارند.

تولیدات پوشاک یکی دو سال اخیر که با کیفیت لازم جای کالای قاچاق و خارجی را در بازار داخلی پر کرده است دانش بنیان است.
شیرازی گفت: در اجرای این طرح ابتدا باید کیفیت تولید داخلی را در نظر بگیریم، چون در غیر اینصورت کشور‌های خارجی بازار داخلی را در دست خواهند گرفت و بعد از آن باید آن به بازار‌های خارجی بیندیشیم.
 
رئیس اتحادیه پوشاک گفت: این طرح محکوم به شکست است چون وقتی تولیدکنندگان بزرگ این صنف در کشور بیکار هستند انتقال سرمایه به روستاها بدون هماهنگی با اتاق اصناف ایران و بهره گیری از تجربیات چندین ساله تولیدکنندگان این صنف به جایی نخواهد رسید.